Kancelaria świadczy usługi z zakresu doradztwa prawnego oraz wyceny nieruchomości

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wyceną różnego typu nieruchomości, w szczególności:

Opinie o wartości wykorzystywane są dla celów prywatnego obrotu, ale również zabezpieczenia wierzytelności, postępowań przedsądowych i sądowych, postępowań egzekucyjnych czy też podatkowych.
 
W związku ze ścisłym powiązaniem aktywności zawodowej z branżą nieruchomości doradztwo prawne obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z mieszkalnictwem, spółdzielczością mieszkaniową oraz prawem spadkowym. W szczególności zajmuję się sporządzaniem opinii prawnych, udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism w postępowaniu sądowym oraz przedsądowym, prowadzeniem spraw w postępowaniach sądowych, pomocą w negocjacjach. Moja zawodowa specjalizacja koncentruje się na sprawach z zakresu: prawa cywilnego (w szczególności w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym oraz spadkowym) oraz prawa mieszkaniowego.

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości stanowi działalność zawodową wykonywaną przez odpowiednio do tego celu przygotowanych rzeczoznawców majątkowych na zasadach określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W roku 2012 uzyskałem uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5471 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W ramach prowadzonej działalności świadczę usługi w zakresie wyceny różnego typu nieruchomości w szczególności dla celów postępowań sądowych, postępowań podatkowych, zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wolnorynkowego.
W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej objęty jestem ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wykonywanymi czynnościami zawodowymi zawartemu z firmą PZU SA.

Biegły sądowy

Od 2015 roku działam jako biegły z zakresu wyceny nieruchomości i mienia ruchomego przy Sądzie Okręgowym w Elblągu (obecnie druga kadencja).
Pełniąc funkcję biegłego realizuję zlecenia przede wszystkim na polecenia Sądów, ale także Komorników Sądowym, Prokuratury, Policji oraz innych organów.
W ramach pełnionej funkcji przygotowuje ekspertyzy w szczególności dla celów postępowań egzekucyjnych, spraw spadkowych, podziałów majątku, spraw karnych, postępowań odszkodowawczych.
Z uwagi na fakt silnego związania z miastem Elbląg z racji obowiązków zawodowych, czynności biegłego wykonuję przede wszystkim na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu.

 

Radca prawny

W 2020 r. ukończyłem aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskałem wpis na listę radców prawnych nr GD/E/338.
Z racji doświadczenia nabytego w trakcie wieloletniego okresu zatrudnienia w dziale członkowsko-organizacyjnym spółdzielni mieszkaniowej, przede wszystkim interesuję się sprawami związanymi z mieszkalnictwem, spółdzielczością mieszkaniową, obrotem nieruchomościami oraz sprawy spadkowe.                            Z kolei z racji doświadczenia zebranego w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego, w spektrum moich zainteresowań znajdują się także sprawy dotyczące szeroko pojętej tematyki nieruchomości.

Kontakt

    Szanowni Państwo,
    W związku z panującą sytuacją pandemiczną oraz licznymi nakładającymi się obowiązkami zawodowymi, proszę o bezwzględne przestrzeganie zasady uprzedniego umawiania terminów spotkań.

    Adres

    82-300 Elbląg
    ul. Płk. Stanisława Dąbka 5/3